Mann – Frau Kommunikator

2013
Holz und Kupfer
Objekt 30 x 20 x 65 cm